Särskild information till våra medlemmar

På grund av rådande pandemi och de skärpta restriktionerna är våra övningar inställda tills vidare.

Alla medlemmar kommer informeras när det blir möjligt att börja träffas igen.

– håll på det färgade området för all information.