Lila Gatubandet drivs som ideel förening

 • Föreningens namn är Lila Gatubandet.
 • Vårt ändamål är att spela och ha roligt. Upplevelsen för både musikerna och publiken är den av uppsluppen, showig och färgsprakande glädje.
 • Allt är demokratiskt och allas musik spelas.
 • Föreningen har sitt säte i Ängelholms kommun.
 • Firmatecknare är ordförande och kassör, var och en för sig.
 • Mandattid för ledamöter och förtroendevalda är ett år.
 • Beslut fattas med enkel majoritet.
 • Vem kan bli medlem och hur? Alla som spelar och som klär sig i lila.
 • Årsmöte hålls årligen, i februari. Styrelsen kallar till årsmöte via email.
 • Alla medlemmar kan rösta och sitta i styrelsen.
 • Man kan gå ur föreningen genom att muntligen meddela ledningen.
 • För att upplösa föreningen krävs enkel majoritet vid årsmöte.
 • Om tillgångar finns, så skänks de till välgörenhet/heter valda av föreningen.