Här hittar du ett schema över våra träffar

– håll/tryck på det färgade området så får mer information.

Spelning – Klotet

Världsbutiken KLOTET Storgatan 10, Ängelholm

Spelning på Klotets Gårdsloppis Samma dag som Ängelholms Ljusfest. Tiderna är inte spikade - undersöker med Klotets styrelse - men vi försöker få det sent på eftermiddagen.

GatuSpel i Helsingborg

Konsul Olsson Plats Helsingborg Hästmöllegränden 4B, Helsingborg

Vi konserterar på Konsul Olsson Plats i Helsingborg Konsul Olsson plats är ett torg i centrala Helsingborg i anknytning till gågatan Kullagatan, utformat av Bruno Östholm. Lite historia: Det är namngivet efter konsul Petter Olsson, som hade en stor påverkan