Här hittar du ett schema över våra träffar

– håll/tryck på det färgade området så får mer information.

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Ordinarie övning

Årets sista övning

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Årets sista övning Det blir adventsfika 😊   Alla tillönskas en

SPELNING

Revalyckan Jonstorp

ÅRETS första Spelning Plats: Äldreboendet REVALYCKAN i Jonstorp. Tid: 15:30 ? Vi får bestämma om samåkning 

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Dags för vanlig övning

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Dags för övning

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Dags för övning

Övning

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Mars månads andra övning