Här hittar du ett schema över våra träffar

– håll/tryck på det färgade området så får mer information.

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm, Sverige

Fika-ansvarig: LISE

ÖVNING

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm, Sverige

Årets sista övning! Fika-ansvarig: KATARINA