Tyvärr, tyvärr har detta speciella år, 2020, inneburit att vi inte har kunnat genomföra flera av de planerade spelningarna. Men några blev det, som presenteras här nedan.

Liksom många hoppas vi att innevarande år ska innebära lättnader i restriktionerna och att våra liv ska kunna återgå till något som vi skulle säga är mera normalt.

I menyn hittar du övriga år. Det finns fler foton under ”Fotogalleri

Härlig spelning på några gårdar på Villan, Ängelholm

Lördagen den 19 september 2020


Össjö församlingshem 17 januari i år

En programkväll inom ramen för Össjös Kulturvecka. Härlig publik, härlig stämning – kanske syns på oss.