Innevarande år (2020) började med en härlig kväll i Össjös församlingshem.