Onsdagen den 1 augusti spelar vi på Musik i Sommarkväll kl. 19.00 i/vid församlingsgården i Hjärnarp, vid sidan om Hjärnarps kyrka – ett arrangemang av Svenska Kyrkan i Hjärnarp/Tåstarp.