Här hittar du ett schema över våra träffar

– håll/tryck på det färgade området så får mer information.

Övning

Kronohäktet Tingstorget, Ängelholm

Fika-ansvarig: Lili